Friday, June 11, 2010

Ucapan Penuh Pembentangan RMK-10

UCAPAN PEMBENTANGAN RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH (RMKe-10)OLEH PERDANA MENTERI, DATUK SERI NAJIB RAZAK PADA 10 JUN 2010

KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI DAN MAJU

No comments: